ذهن خلا‌ق

چراغ خوابی برای آموزش حفظ محیط زیست
Tree Root Lamp یک چراغ خواب معمولی نیست، چون در پس ارائه این ایده تلاش شده است تا حتی در زمان آماده شدن افراد برای خواب نیز هشدارهای لازم برای نجات محیط زیست اعلام شود. این چراغ خواب به‌گونه‌ای ساخته‌شده که با قرار گرفتن شاخه گیاه در خارج گلدان، چراغ آن خاموش می‌شود و نمای یک ریشه مرده را نشان می‌دهد، اما با قرار گرفتن ساقه در جای اصلی خود، چراغ خواب روشن می‌شود و نشاط ناشی از حیاتگیاه را نشان می‌دهد.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید